Mirësevini në Shkollën Mileniumi i Tretë! E dedikuar që t'i kontribuojmë zhvillimit maksimal dhe të lirë të secilit nxënës të regjistruar në shkollë në përputhje me aftësitë individuale psikike dhe fizike dhe me kërkesat e shoqërisë së përparuar dhe demokratike.
Lexo më shumë.

 

Galeria

Mësoni më shumë për ne

Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë (klasat 1-12), e themeluar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Shkolla është licensuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë.Shkolla "Mileniumi i Tretë" nuk u shërben vetëm nxënësve të saj dhe prindërve të tyre, por edhe arsimit publik...

New

Letër Informative

Për informim sa më të mirë të lexuesve shkolla "Mileniumi i Tretë" vazhdimisht merret me punimin e letrave informative...

Në shkollën tonë letrat informative botohen 2 deri 3 herë gjatë vitit shkollor. Letrat informative kanë filluar të botohen gjatë vitit shkollor 2006 ë 2007...

 

Lajmet Kryesore

23

Prill, 2014
Në Ditën Botërore të Librit publikohet Letra informative
Për informim sa më të mirë shkolla "Mileniumi i Tretë"...

22

Prill, 2014
Dita e Tokës - Sot në shkollën tonë u shenjua Dita e Tokës
Të gjithë nxënësit e shkollës u përfshinë...

8

Prill, 2014
Edhe këtë vit ACES (në garën e 500 shkollave të Evropës qendrore) i ndan çmim special shkollës Sonë për Pjesëmarrjen e nxënësve

 

Projektet e fundit

Punëtoritë e shkollës